UVC sterilisatie

Alles onder één dak

UVC-gebaseerde oppervlak- en luchtsterilisatie

30 juni 2020 Deltaplan ventilatie in relatie tot COVID-19 Het is gebleken dat het COVID-19 virus zich niet alleen verspreidt via aanraking / contacten. Ook via lucht wordt het virus overgedragen.

Is het Coronavirus wel of niet Airborne?

Laten we eerst de term Airborne uitleggen. Dit is eigenlijk gewoon de Engelse term voor een door lucht verspreide ziekte. In relatie tot het COVID-19 virus wordt in dit verband dus bedoeld of dit virus wel of niet overdraagbaar is via de lucht.  Virussen kunnen zich verspreiden door niezen of hoesten. De micro-organismen (virussen) kunnen zich hierbij tot meer dan een meter verspreiden. Vandaar de 1,5 meter regel. Maar er is nóg een manier waarop virussen zich kunnen verspreiden…. namelijk via de lucht.

Airborne: virusverspreiding via lucht Bij niezen of hoesten ontstaat een “mist” van minuscule druppeltjes, ook wel aerosolen genoemd. Deze druppels variëren in grootte (tussen de 1 en 10 micrometer). Grotere druppels vallen vrij snel naar de grond en de kans dat deze druppels een virus overdragen is klein. Echter, juist de kleine druppeltjes die erg licht zijn, zweven door de lucht en kunnen zo een virus verspreiden. Op deze manier kunnen ze eenvoudig iedereen in een bepaalde ruimte infecteren.  Inmiddels is op basis van verschillende onderzoeken aangetoond dat het Corona virus zéker Airborne is. Bij een Amerikaans onderzoek zijn COVID-19 virusdeeltjes aangetroffen in de retourzijde van luchtbehandelingssystemen. En een groot winkelcentrum is opgedragen alleen open te mogen wanneer de airco-systemen voorzien worden van “virus-filters”. 

Het Deltaplan Ventilatie Maurice de Hond heeft op één van zijn blogs een eerste aanzet gegeven om een Deltaplan op te stellen voor ventilatie. Dit wordt momenteel verder afgestemd met het RIVM. Een groep deskundigen heeft zich bij De Hond aangesloten; gezamenlijk bereiden ze een concreet plan voor. Dit plan omvat richtlijnen voor de aanpassing en optimalisatie van onze gebouwen om zo te voorkomen dat virussen zich via de lucht in gebouwen kunnen verspreiden.  Kort samengevat komt de essentie van het plan neer op het volgende: een juiste lucht hiërarchie een juiste luchtcapaciteit een goede luchtkwaliteit het gebruik van de juiste technologieën.  Inmiddels is het eerste kantoor in Nederland nu Corona-proof gemaakt. Echter, voor alle verblijfsruimten geldt dat een goede ventilatie en luchtbehandeling een wezenlijk verschil kan maken in het voorkomen van de verspreiding van het virus en de kansen/risico’s op besmetting.

Het belang van ventilatie volgens deskundigen UvA

Ook natuurkundigen en medisch onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam onderschrijven dat goede ventilatie cruciaal is voor de bestrijding van Corona. 

Lees hier het door UvA gepubliceerde persbericht. 


Meer informatie? Wij helpen u graag verder per e-mail, chat of telefoon.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gebouw(en) of wilt u met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op!